Veiling- en verkoopvoorwaarden


1.
De veiling wordt georganiseerd door de serviceclub Rotary Diksmuide 86xx vzw,
hetzij een vereniging die tot doel heeft gelden in te zamelen voor het goede doel, ondermeer via deze kunstveiling.

2.
De veiling wordt gehouden onder de leiding van veilingmeester Peter BERNAERTS en onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Véronique DEFLOO. De catalogus is zowel in een gedrukte als in een digitale versie te verkrijgen. Hierin staan de veiling-en verkoopvoorwaarden beschreven. Deze voorwaarden zijn dus gekend en worden aanvaard wanneer men als koper aan de veiling deelneemt.

3.
De geveilde kunstwerken worden getoond en beschreven in deze catalogus. De catalogus vermeldt een geschatte waarde. Dat is een prijs die de kunstenaar of de galeriehouder bij benadering verwacht te krijgen.
Dit is enkel een opinie. In de catalogus staan deze prijzen in kleur gedrukt. 

De kunstwerken worden op 27 april 2024 van 15.00 u tot 18.00 u tentoongesteld en zijn ook op de website www.rotarydiksmuide86xx.be te bezichtigen.

Het signatuur op het kunstwerk (door de kunstenaar) alsook de verwijzing naar de galerie door wiens tussenkomst het werk wordt aangeboden, bevestigen de echtheid en authenticiteit. De organisator van de veiling draagt hierin geen verantwoordelijkheid. De kunstenaar of de galeriehouder kan steeds om een aanvullend certificaat worden gevraagd. De kunstwerken worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden. 

4.
Door het uitbrengen van een bod, verbindt de koper zich om het te koop gestelde kunstwerk aan te kopen door de hem geboden prijs.De geboden prijs is alles inbegrepen, zodat geen veilingkosten extra worden aangerekend. Als de kunstenaar of galeriehouder BTW plichtig is, dan zal het bedrag dus ook BTW inbegrepen zijn. Gebeurlijk zal u een factuur krijgen van een galerie met vermelding ‘BTW over de marge’.
Hou er rekening mee dat u de BTW in dat geval niet kan in mindering brengen. Het bod wordt ter plaatse uitgebracht of aan de telefoon, maar wanneer het bod telefonisch gebeurt staat één fysiek persoon ter plaatse garant voor de koop. Het bod wordt uitgebracht (enkel) ten aanzien van de veilingmeester.

5.
De veiling gebeurt onder leiding van de heer Peter BERNAERTS als veilingmeester. De veilingmeester heeft het recht om de minimumprijs te bepalen of het kunstwerk in te houden wanneer de prijs te laag is. De veilingmeester beslist autonoom wanneer hij het kunstwerk als verkocht aanziet (hoogste bod). Hij maakt deze beslissing kenbaar aan de aanwezigen en dat wordt vastgelegd door de aanwezige gerechtsdeurwaarder. 

6.
Bij een toewijzing en verkoop van een kunstwerk zal door de kunstenaar of door de galeriehouder een factuur worden uitgereikt aan de koper. De betaling van het kunstwerk gebeurt rechtstreeks aan de kunstenaar of de galeriehouder. Rotary Diksmuide 86xx vzw komt daarin niet tussen. De Rotary Diksmuide 86xx vzw noteert enkel de verkoop/koop tussen galerie / kunstenaar enerzijds en koper anderzijds. De eigendom van het kunstwerk gaat pas over na de integrale betaling. Tot zolang het kunstwerk niet is betaald, blijft het kunstwerk eigendom van de kunstenaar of de galeriehouder. 

7.
De overhandiging van het kunstwerk wordt in overleg geregeld door de kunstenaar, de galeriehouder of een clublid van Rotary Diksmuide 86xx vzw.

8.
Rotary Diksmuide 86xx vzw draagt geen enkele verantwoordelijkheid omtrent de authenticiteit van het kunstwerk gezien zij enkel de organisator is van de veiling  op grond van de kunstwerken die door de kunstenaar of de galeriehouder ter beschikking worden gesteld. 


Alle foto’s, kunstwerken en inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd. 
Het is illegaal om dit zonder toelating op te slaan, te reproduceren of te verspreiden.

Rotary Diksmuide 86xx vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de vermeldingen en de teksten van deze website en de online catalogus.