Foto Damien De Lepeleire

Damien De Lepeleire

Damien De Lepeleire (°1965, Brussel, woont en werkt in Brussel)
was de jongste winnaar ooit van de 'Prijs Jonge Belgische Schilderkunst' en heeft de afgelopen 20 jaar een onderscheidend en veelvormig oeuvre opgebouwd. Vlot schipperend van de ene naar de andere artistieke aanpak, presenteert hij een vakmanschap die getuigt van verbindingen en linken met aspecten uit de kunstgeschiedenis. Het daagt de kijker dan ook vaak uit om het te kunnen hebben over schilderkunst, fotografie of zelfs toegepaste kunsten, zonder daarbij het idee van schoonheid te schuwen.

 

Damien De Lepeleire maakt vaak beelden van beelden, voorstellingen van voorstellingen, afbeeldingen van afbeeldingen. Hij kopieert en refereert naar Europese beeldhouwkunst, Afrikaanse maskers en Chinese kunst in opeenvolgende reeksen. De reproductie verraadt evenwel het origineel. Hij verandert de gebruikte materialen of hij past de formaten aan, hij knipt en plakt, herschildert, maakt en hermaakt. Hij geeft zorgvuldig andere vormen aan bestaande werken van andere kunstenaars of ontwerpers, werpt er een frissere blik op en geeft er een eigen autonomie en waarde aan. In zekere zin probeert hij zelfs – met een zekere ironie – zoveel mogelijk sculpturen en schilderijen van de vergetelheid te redden. (EW)


Represented by
www.emergent.be