Foto Bram Van Breda

Bram Van Breda

Het veelzijdige textielwerk van Bram Van Breda (°1992, Pulle, Antwerpen – woont en werkt in Oostende)
is een voortdurende verkenning van onze omgeving en de actieve rol die materie speelt in ons dagelijks leven.

Dat kan geïnspireerd zijn op een onvergetelijke wandeling aan de Boucle Noire in Charleroi of een herinnering aan Le Corps Blessé, een residentie in een voormalige steenkoolfabriek te Luik.
Hij bevraagt de nabije omgeving en onderzoekt de natuur en het landschap
met de eraan verbonden sociale en maatschappelijke condities.
Bram Van Breda transformeert die fysieke plekken als het ware tot beeldende verhalen,
waarin bestaande betekenissen en interpretaties vervagen en een zintuigelijke verbeelding ontstaat.

 

Met een achtergrond in grafische vormgeving en textielontwerp, gebruikt hij tactiliteit en ruimtelijkheid
als verhalende elementen tussen de maker en de toeschouwer.
Zijn tapijten slaan in zekere zin een brug tussen de huidige textielindustrie en het traditionele ambacht.
Op die manier leggen zijn werken vaak het onbelangrijke en onbeduidende van het alledaagse bloot.
Door dat wat zo dicht bij ons staat te herwaarderen,
kunnen we onze eigen persoonlijke ruimte in vraag stellen en uiteindelijk ook herwaarderen. (EW)


Represented by
www.hildevandaele.com