Foto Sybren Vanoverberghe

Sybren Vanoverberghe

Het werk van Sybren Vanoverberghe (°1996, Kortrijk – woont en werkt in Otegem)
toont in essentie het landschap in een constante staat van verandering.

Het samensmelten van tijd en plaats verschijnt in fotografische beelden waarop je historische elementen of natuurverschijnselen lijkt te kunnen zien. In zekere zin stelt hij vragen over de waarde en het aura van bijzondere, iconische of gevonden artefacten en brengt tegenstellingen tussen bestaande structuren uit het verleden samen met verbeeldende ideeën voor een mogelijke toekomst.

 

In zijn boeken (zoals 1099, Conference of the Birds of 2099) werkt hij eveneens verder rond tijdsbeleving, herinnering en geheugen, cyclische aspecten of materiële essenties. Hij koppelt zijn beleving van de constante evolutie van de geschiedenis samen met de herkenbare herhaling ervan. Hij experimenteert met toevallige dicht bij huis genomen foto’s en archeologische locaties of verre metropolen om als het ware een geladenheid te documenteren: een voortdurende spanning tussen het aanvaarden van beelden als overblijfselen van het verleden en het ontkennen van beelden die een voorspelling voor de toekomst zouden kunnen zijn. (EW)

 

“The enemy of photography is convention, the rigid rules of “how things should be done”. Photography’s salvation lies in experimentation.” — Laszlo Moholy-Nagy


www.sybrenvanoverberghe.com


Represented by
www.keteleer.com

foto: ©Joselito Verschaeve