Foto Sien Godderis

Sien Godderis

De sculpturen van beeldenmaker Sien Godderis (°1979, Brugge – woont en werkt in Meigem)
zijn een projectie van haar innerlijke zijn.

Vanuit een fascinatie voor het 'minder zichtbare' en het 'rauwe' creëert ze een subjectieve realiteit waarin essentiële emoties als geluk en verdriet zich op een eigenzinnige manier tot elkaar verhouden. 
Haar werk is een onderzoek naar de menselijke kwetsbaarheid en verkent hierbij de velden van vrouwelijkheid, seksualiteit, innerlijke conflicten en de effecten hiervan op het sociale gedrag en aanvaarde sociale normen in de maatschappij. Met diverse materialen, combineert ze open en gesloten vormen, transparante lagen met oppervlakken als schubben, figuratieve en abstracte vertrekpunten. Ze nodigt de toeschouwer uit tot verwondering maar ook tot introspectie.Opgeleid als restaurator komt ze in haar vakgebied nauw in contact met de geromantiseerde schoonheid van schade en degradatie. Deze aftakeling laat een doorkijk zien naar de noodzakelijk materiële opbouw en maakt de aanwezigheid en het bestaansrecht van het object veel tastbaarder. Ze koestert als het ware de onvolkomenheden en de krassen waardoor herinneringen, ervaringen en genestelde indrukken blijvend zichtbaar zijn. Wat overblijft zijn artefacten, samengebundelde verwrongen gedachten. (EW)


www.siengodderis.com