Foto Lien Buysens

Lien Buysens

Lien Buysens (°1988, Waregem – woont en werkt in Gent)
stelt in alles wat ze doet en maakt, de verbeelding van de kijker centraal.

Ze verkent actief en speels de relatie tussen idee en beeld en tast de grenzen af tussen wat getoond wordt, wat gesuggereerd wordt en wat onzichtbaar blijft. In haar tweedelig boek en afstudeerproject Touwkip combineerde ze bijvoorbeeld prenten, typografie, concept en vormgeving met grote, kleurrijke, geknipte vormen om tot een persoonlijk leesproces te komen. Dankzij dit samenbrengen van visuele en tekstuele ervaringen, allerlei tegenstrijdigheden en dubbelzinnigheden, aangename en verontrustende situaties viel dit boek in 2011 zelfs in de prijzen. 

 

Huiselijke taferelen komen eveneens vaak voor in haar gouaches, collages, etsen of tekeningen, zoals een kan, schaal, bloemen of keukenspullen en worden geabstraheerd tot lijnen, kleuren en vlakken.

In zekere zin gaat het over getroost worden door langzamerhand verstrengeld te geraken met de vertrouwde dingen en er meer waardering voor te krijgen. Ze probeert haar directe nabije omgeving in een beeld te vangen, telkens opnieuw te bekijken en te structureren. Door eenzelfde gelijkaardige vorm meerdere keren te herhalen brengt het een soort rust: het trage en repetitieve dat het aandachtige teweeg brengt. (EW)

Represented by
www.hildevandaele.com