Foto Babs Decruyenaere

Babs Decruyenaere

Direct na haar opleidingen als grafisch vormgever en fotograaf kiest
Babs Decruyenaere (°1978, Kortrijk, woont en werkt in Antwerpen)
resoluut voor een back to basics
analoge zwart-wit fotografie zonder camera met werken en installaties met camera obscura,
fotogrammen, beelden van alles wat groeit en bloeit.

Ze fotografeert aspecten van de natuur: het landschap, de minuscule details ervan
en associeert ze met haar meanderende gevoelsleven.Ze plukt en raapt tijdens lange wandelingen langs stranden en onherbergzame oorden vele kleine voorwerpen. Het zijn vaak stenen en takjes die ze koestert als een kleinood dat beantwoordt aan een innerlijke noodzakelijkheid van accepteren en toe-eigenen.

Elk object is door zijn morfologie, structuur en textuur uniek en voelt fragiel, kwetsbaar en toch ook sterk aan. Elke samenstelling of stapeling van haar keien wordt gefotografeerd en gepresenteerd van micro naar macro, van cel naar organisme, van punt, lijn, cirkel naar spiraal, in het overheersende besef hoe klein de mens is. Wanneer je haar werk aanschouwt, ben je getuige van een plezier dat wel eens de herbeleefde vreugde van een initiële ontdekking in de natuur kan zijn.

Kijken naar de herontdekking van dat plezier werkt dan ook aanstekelijk. (EW)www.babsdecruyenaere.com

Represented by
www.valerietraan.be

foto: ©Joke De Wilde